Bestuur en Commissies

Onze vereniging heeft een algemeen bestuur en een aantal commissies.
De voorzitters van de commissies zijn lid van het algemeen bestuur.
Hieronder vindt u de samenstelling van het bestuur en de commissies.

Bestuur

Voorzitter


Marian Verhoeff
voorzitter@ltvnoorden.nl

Penningmeester


René Volwater
penningmeester@ltvnoorden.nl

Secretaris


Karin Langeree
secretaris@ltvnoorden.nl

Leden


Carina Fransen
Ronald Goedhart
Mathieu Meijer
 

Commissies